Hanke “Laulasmaa veetöötlusjaama ehitus” hetkeseis 31.05.2019 seisuga

KIK on üle vaadanud projekti hanke „Laulasmaa veetöötlusjaama ehitus“ alusdokumendid ning edastanud Keskkonnaministeeriumile tagasiside saamiseks hankedokumentide tehnilised lähteülesanded, mis puudutavad reoveepuhasteid ja veetöötlusjaamu. Keskkonnaministeeriumi tagasisidet on oodata hiljemalt 10 tööpäeva jooksul.

Laulasmaa ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine

Lääne-Harju valla munitsipaalettevõte AS Lahevesi esitas Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) kaks taotlust EL-i Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks, et Laulasmaa ja Türisalu reoveekogumisalal arendada välja ühisveevärk ja kanalisatsioonisüsteem (ÜVK). KIK otsustas 15. aprillil 2019 projekte toetada.
Projekti „Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine” kogumaksumus on 16 549 739,94 eurot, sealhulgas abikõlblike kulude maksumus 16 525 371,90 eurot. Toetuse saaja minimaalne omafinantseering on 2 478 805,78 eurot. Projekti tulemusel tagatakse Laulasmaa reoveekogumisala elanikele võimalus tarbida kvaliteedinõuetele vastavat joogivett ning reovee kokkukogumine ja puhastamine. Projekti abikõlblikkuse periood lõpeb 30.06.2021.
Projekti „Türisalu ÜVK rajamine” kogumaksumus on 7 661 991,15 eurot, millest toetuse omafinantseering moodustab 1 149 298,67 eurot. Projekti tulemusel tagatakse Türisalu reoveekogumisala elanikele võimalus tarbida kvaliteedinõuetele vastavat joogivett ning reovee kokkukogumine ja puhastamine. Projekti abikõlblikkuse periood kestab kuni 31.12.2020.
Nimetatud kahe projektiga lahendatakse pikka aega Laulasmaa ja Türisalu piirkonna elanikele murekohad seoses joogivee kättesaadavusega ning keskkonnanõuetele vastava ning elanikele mugava kanalisatsiooniteenuse puudumisega. Projekteerimistööd on teostatud varem. KIK-i toetusega rajatakse joogivee- ja kanalisatsioonitorustike trassid liitumiskohtadega ning suurendatakse olemasoleva reoveepuhasti võimsust.
Ehitustööde alustamiseks vajalike hanketoimingute lõppedes saab alustada töödega eeldatavalt 2019. a suve teises pooles. Tööjärje kohta jagab omavalitsus ning AS Lahevesi kogu projekti kestel kohalikele elanikele jooksvat infot.
Veemajandusprojektide „Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine” ning „Türisalu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine” elluviimist toetab Ühtekuuluvusfond.
Laulasmaa ÜVK-ga liituda soovijatel palume täita ja allkirjastada liitumise küsitluslehe, mille saab alla laadida siit.pdf. Väljatrükitud, käsitsi täidetud ja allkirjastatud ankeete ootab AS Lahevesi käsiposti või kirja teel Rae 15, Paldiski 76805. Lisaks on elanikel võimalik allkirjastatud ankeedid tuua AS-i Lahevesi nimele Laulasmaa Kooli infolauda või raamatukokku.
Elektroonselt täidetud ja digiallkirjastatud ankeete ootab AS Lahevesi e-posti aadressile meelis@lahevesi.ee
Küsimuste korral palume ühendust võtta Meelis Baumaniga: meelis@lahevesi.ee; tel. 56982721

Teade 11.03.2019

14.03.2019 kell 12:00 – 16:00  toimub Padise puurkaev-pumplas plaaniline elektrikatkestus. Elektrikatkestuse tegemine on vajalik alajaama hoolduse tõttu. Tööd viib läbi Elero AS Elektrilevi tellimisel.

Nimetatud kuupäeval ja ajavahemikul on vesivarustus katkenud. Palume varuda joogivett.

Vabandame ebamugavuste pärast.

 

AS Lahevesi

Teade

Keila ja Paldiski piirkonna talihoolduse tel nr 5048737 on SIM kaardi rikke tõttu levist väljas. Side taastakse esimesel võimalusel.

AS Lahevesi

Veekatkestus Keila-Joal

Teisipäeval, 26.veebruaril on Keila-Joa alevikus ajavahemikul 10.00-15.00 veekatkestus seoses veetorustiku läbipesuga.

Vabandame ebamugavuste pärast!

AS Lahevesi

Alates 1. veebruarist 2019 on Padise kaugküttepiirkonna soojatootja SW Energia OÜ

Alates 1. veebruarist 2019 on Padise kaugküttepiirkonna soojatootja SW Energia OÜ. Soojusenergia müük jätkub Konkurentsiameti poolt kehtestatud soojusenergia hinna alusel. Kiiremas korras on SW Energia OÜ-l plaanis rekonstrueerida Padise katlamaja. Uue soojatootjaga saab kontakti läbi SW Energia OÜ piirkonnajuht Alari Tõnissoo, e-mail alari.tonissoo@swenergia.ee. Kogu täpsema info leiab kodulehelt www.swenergia.ee.

SW Energia opereerib enam kui 250 lokaal- ja kaugküttekatlamaja üle Eesti, olles 43 omavalitsuse usaldusväärseks koostööpartneriks. Muu hulgas olles ka Paldiski linna soojatootjad. Anname nõu nii võrgupiirkondade arenguküsimustes kui kortermajade soojusenergiat puudutavatel teemadel. Võtke meiega julgelt ühendust.

SW Energia OÜ Soojatootja

Older posts Newer posts