Teade 15.07.2019

Lohusalus on veeavarii ja veetrass on osaliselt suletud. Probleemiga tegeletakse.

Vabandame ebamugavuste pärast.

 

Hanke “Inseneri- ja omanikujärelevalveteenus projektile Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine” avalikustamine

08.07.2019 avaldati riigihangete registris hange „Inseneri- ja omanikujärelevalveteenus projektile Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine“. Kogu tegevus toimub projekti “Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine” raames. Teenuse sisuks on Inseneri- ja omanikujärelevalve teostamine ehitustööde üle. Täpsemalt saab hanketingimuste kohta lugeda Riigihangete registrist.

Hanke “Laulasmaa veetöötlusjaama ehitus” hetkeseis 31.05.2019 seisuga

KIK on üle vaadanud projekti hanke „Laulasmaa veetöötlusjaama ehitus“ alusdokumendid ning edastanud Keskkonnaministeeriumile tagasiside saamiseks hankedokumentide tehnilised lähteülesanded, mis puudutavad reoveepuhasteid ja veetöötlusjaamu. Keskkonnaministeeriumi tagasisidet on oodata hiljemalt 10 tööpäeva jooksul.

Laulasmaa ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine

Lääne-Harju valla munitsipaalettevõte AS Lahevesi esitas Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) kaks taotlust EL-i Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks, et Laulasmaa ja Türisalu reoveekogumisalal arendada välja ühisveevärk ja kanalisatsioonisüsteem (ÜVK). KIK otsustas 15. aprillil 2019 projekte toetada.
Projekti „Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine” kogumaksumus on 16 549 739,94 eurot, sealhulgas abikõlblike kulude maksumus 16 525 371,90 eurot. Toetuse saaja minimaalne omafinantseering on 2 478 805,78 eurot. Projekti tulemusel tagatakse Laulasmaa reoveekogumisala elanikele võimalus tarbida kvaliteedinõuetele vastavat joogivett ning reovee kokkukogumine ja puhastamine. Projekti abikõlblikkuse periood lõpeb 30.06.2021.
Projekti „Türisalu ÜVK rajamine” kogumaksumus on 7 661 991,15 eurot, millest toetuse omafinantseering moodustab 1 149 298,67 eurot. Projekti tulemusel tagatakse Türisalu reoveekogumisala elanikele võimalus tarbida kvaliteedinõuetele vastavat joogivett ning reovee kokkukogumine ja puhastamine. Projekti abikõlblikkuse periood kestab kuni 31.12.2020.
Nimetatud kahe projektiga lahendatakse pikka aega Laulasmaa ja Türisalu piirkonna elanikele murekohad seoses joogivee kättesaadavusega ning keskkonnanõuetele vastava ning elanikele mugava kanalisatsiooniteenuse puudumisega. Projekteerimistööd on teostatud varem. KIK-i toetusega rajatakse joogivee- ja kanalisatsioonitorustike trassid liitumiskohtadega ning suurendatakse olemasoleva reoveepuhasti võimsust.
Ehitustööde alustamiseks vajalike hanketoimingute lõppedes saab alustada töödega eeldatavalt 2019. a suve teises pooles. Tööjärje kohta jagab omavalitsus ning AS Lahevesi kogu projekti kestel kohalikele elanikele jooksvat infot.
Veemajandusprojektide „Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine” ning „Türisalu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine” elluviimist toetab Ühtekuuluvusfond.
Laulasmaa ÜVK-ga liituda soovijatel palume täita ja allkirjastada liitumise küsitluslehe, mille saab alla laadida siit.pdf. Väljatrükitud, käsitsi täidetud ja allkirjastatud ankeete ootab AS Lahevesi käsiposti või kirja teel Rae 15, Paldiski 76805. Lisaks on elanikel võimalik allkirjastatud ankeedid tuua AS-i Lahevesi nimele Laulasmaa Kooli infolauda või raamatukokku.
Elektroonselt täidetud ja digiallkirjastatud ankeete ootab AS Lahevesi e-posti aadressile meelis@lahevesi.ee
Küsimuste korral palume ühendust võtta Meelis Baumaniga: meelis@lahevesi.ee; tel. 56982721
Older posts Newer posts