Teade 21.05.2018

Homme, 22.mail kell 11.00-14.00 on Lohusalu pumplas seoses elektritöödega vesivarustuse häired (esinevad lühiajalised katkestused).

Vabandame ebamugavuste pärast!

 

 

Teade

AS Lahevesi teatab, et alates 25.06.2018 kehtib Kloogaranna külas Kõltsu II detailplaneeringu piirkonnas veeteenuse hind 1 €/m3 (hinnale lisandub käibemaks).

Teade 05.03.2018

09.03.2018 kell 12:30 – 16:30  toimub Klooga puurkaev-pumplas elektrikatkestus. Elektrikatkestuse tegemine on vajalik alajaama hoolduse tõttu. Tööd viib läbi Empower AS Elektrilevi tellimisel.

Nimetatud kuupäeval ja ajavahemikul on vesivarustus katkenud. Palume varuda joogivett.

 

Vabandame ebamugavuste pärast.

AS Lahevesi

Teade 21.02.2018

26.02.2018 kell 09:15 – 13:15  toimub Karjaküla puurkaev-pumplas elektrikatkestus. Elektrikatkestuse tegemine on vajalik õhuliini hoolduse tõttu. Tööd viib läbi KE Elekt OÜ Elektrilevi tellimisel.

Nimetatud kuupäeval ja ajavahemikul on vesivarustus katkenud. Palume varuda joogivett.

Vabandame ebamugavuste pärast.

 

AS Lahevesi

Teade 19.02.2018

22.02.2018 kell 11:00 – 15:00  toimub Klooga puurkaev-pumplas elektrikatkestus. Elektrikatkestuse tegemine on vajalik alajaama hoolduse tõttu. Tööd viib läbi Empower AS Elektrilevi tellimisel.

Nimetatud kuupäeval ja ajavahemikul on vesivarustus katkenud. Palume varuda joogivett.

Vabandame ebamugavuste pärast.

 

AS Lahevesi

Teade

Seoses AS Lahevesi kolimisega võib juhtuda, et meie telefonid ja e-post ei tööta.

Veesüsteemide tööga seotud küsimustes helistage palun endiselt meie avariitelefonile nr  55 512 798.

Alates neljapäevast, 01.02.2018, asume Paldiski linnas aadressil Rae tn 15.

 

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast

AS Lahevesi

Teade

07.11.2017 kell 10:30 – 13:30  toimub Karjaküla puurkaev-pumplas elektrikatkestus. Elektrikatkestuse tegemine on vajalik kõrgepingeliini hoolduse tõttu. Tööd viib läbi Leonhard Weiss Energy AS Elektrilevi tellimisel.

Nimetatud kuupäeval ja ajavahemikul on vesivarustus katkenud. Palume varuda joogivett.

Vabandame ebamugavuste pärast.

AS Lahevesi

Laulasmaa ÜVK

Lugupeetud Laulasmaa, Käesalu ja Meremõisa küla kinnistu omanik!

AS Lahevesi viis 2016 aastal, projekti „Keila valla rannikuala Laulasmaa, Kloogaranna ja Tuulna külade kanalisatsioonisüsteemide ehitust ettevalmistavad tegevused“ raames, läbi elanike küsitluse selgitamaks välja elanike huvi liitumiseks ühisveevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemiga.

Soovime tänada kõiki küsitlusele vastajaid ning teatada, et küsitluse tulemused näitasid selget elanike huvi liitumiseks (Laulasmaa reoveekogumisalal on liitumishuvi 69% elanikel).

Projekteerimistööd on tänaseks lõpetatud ning AS Lahevesi on esitanud taotluse Ühtekuuluvusfondi kaasrahastuse saamiseks. Samuti on ehituse rahastamiseks panuse andnud Keila vald ja AS Lahevesi garanteerides projekti omaosaluse vastavalt 1,5 milj ja 0,7 milj eurot.

Seoses muutunud meetmemäärusega „Toetuse andmise tingimused meetmes „Veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral“ viib AS Lahevesi läbi täpsustava elanike küsitluse, selgitamaks projekti elluviimisega kaasnevat mõju tulevikus.

Palume teid vastata esitatud küsimustele ning tagastada allkirjastatud küsitlusleht aadressil: projektid@keilavald.ee või AS Lahevesi Paldiski mnt 21 Keila 76607 Harjumaa.

NB! Palume täita iga kinnistu kohta eraldi vastuste leht.

Lisainformatsioon AS Lahevesi www.lahevesi.ee Ingvar Kosarv 58030095

Уважаемые владельцы земельных участков  в Laulasmaa, Käesalu и Meremõisa!

AS Lahevesi в 2016 году, в рамках проекта „Keila valla rannikuala Laulasmaa, Kloogaranna ja Tuulna külade kanalisatsioonisüsteemide ehitust ettevalmistavad tegevused“,   проводило опрос населения, есть ли интерес среди жильцов подключиться  к общим системам водоснабжения и канализации.

Хотели бы поблагодарить всех участников опроса и сообщить, что результаты  опроса  показали явную заинтересованность жильцов к подключению  к данным системам. ( LAULASMAA – у 69% населения был интерес к подключению ).

На сегодняшний день проектные работы завершены и AS Lahevesi подало ходатайство на получение дополнительного финансирования от Ühtekuuluvusfond.  Кроме того, муниципалитет Keila и AS Lahevesi внесли свой вклад в строительство проекта, гарантируя собственный взнос  в размере 1,5 миллиона и 0,7 миллиона евро соответственно.

В связи с изменённым постановлением „ Условия предоставления дотации „Veemajandustaristu arendamine”путём открытого ходатайства“  AS Lahevesi проводит среди жильцов уточняющий опрос, чтобы выяснить какое влияние в будущем окажет осуществление  этого проекта.

Просим Вас ответить на вопросы и вернуть подписанный опросник по адресу:

projektid@keilavald.ee или  AS Lahevesi Paldiski mnt 21 Keila 76607 Harjumaa.

NB!  Пожалуйста, заполните на каждый имеющийся земельный участок отдельный лист с ответами.

Дополнительная информация: AS Lahevesi, www.lahevesi.ee Ingvar Kosarv  tel. 58030095

Küsitlusleht eesti keeles

Küsitlusleht vene keeles

Teade

Lahevesi korraldab lihthanke „Lumetõrjetööd Keila vallas 2017/2018 , 2018/2019 ja 2019/2020 talvel“. Hankes osalemiseks ja hankedokumentide saamiseks palun saatke taotlus e-postiga aadressile mart@lahevesi.ee.

Teade 29.08.2017

Seoses veetrassi avariiga on Lohusalus veekatkestus.  Probleemiga tegeletakse.

Vabandame ebamugavuste pärast!

Older posts Newer posts