Teade 10.09.2020

11.09 kell 9.30-15.00 toimub Laulasmaal Luule veevarustussüsteemis ohutute töötingimuste tagamiseks ning veeavarii vältimiseks veekatkestus. Vabandame ebamugavuste pärast.

Joogivett on võimalik võtta Luule pumpla küljes olevast kraanist.

Türisalu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitustööd

Alates 01.06.2020 alustavad AS Vensen ja RTS Infraehitus OÜ Türisalu ja Keila – Joa piirkonnas Türisalu ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni rajamise ehitustöödega. Seoses sellega on piirkonnas liikluspiiranguid tööde perioodil. Piirangute kohta täpsem info laekub vastavalt tööde edenemisele kohalikele elanikele posti teel. Tööde periood on suvi 2020 kuni suvi 2021.

Töödega alustatakse esimeses järjekorras Kosmose teel, Ardi teel, Alpikanni teel ja Lõunatuule teel.

Projekti „Türisalu ÜVK rajamine” kogumaksumus on 7 661 991,15 eurot, millest toetuse omafinantseering moodustab 1 149 298,67 eurot. Projekti tulemusel tagatakse Türisalu reoveekogumisala elanikele võimalus tarbida kvaliteedinõuetele vastavat joogivett. Samuti korraldatakse projektiga reovee kokku kogumine.

Nimetatud projektiga lahendatakse pikka aega Türisalu piirkonna elanikele murekohad seoses joogivee kättesaadavusega ning keskkonnanõuetele vastava ja elanikele mugava kanalisatsiooniteenuse puudumisega. Ühtekuuluvusfondi toetusega rajatakse joogivee- ja kanalisatsioonitorustike trassid liitumiskohtadega.

Kokku ehitatakse Türisalu alal 26km veetrassi, 17km isevoolset kanalisatsioonitrassi, 17km vaakumkanalisatsioonitrassi ja 2 vaakumjaama reovee transpordiks.

Veemajandusprojekti „Türisalu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine” elluviimist toetab Ühtekuuluvusfond.

logo

Teade 02.04.2020

Seoses tuletõrje hüdrantide kontrolliga Lohusalu külas 06.04.2020 kell 11.00-15.00 võib esineda häireid vesivarustuses.

Teade 20.02.2020

Padisel on veeavarii. Probleemiga tegeletakse.

 

Vabandame ebamugavuste pärast!

AS Lahevesi

Teade 17.12.2019

Vasalemmas, AS Lahevesi  piirkonnas, toimub veetorustike desinfitseerimine. Vees võib olla tunda kloori maitset ja lõhna.

Vabandame ebamugavuste pärast!

 

AS Lahevesi

Teade 15.11.2019

Alates esmaspäevast, 18. novembrist kuni neljapäevani, 21. novembrini toimuvad Lohusalus (Rannuka, Hüübu, Mäe ja Vainu piirkonnas) ümberühendused, mistõttu võib esineda lühema- ja pikemaajalisi veekatkestusi.

Täiendav info: OÜ Soojetehnik, Reino Lukas 5019062

 

Vabandame ebamugavuste pärast!

AS Lahevesi

Teade 26.10.2019

Karjakülas on elektriavarii, mistõttu on vesivarustus katkendlik. Palume võimalusel varuda joogivett.

Vabandame ebamugavuste pärast!

AS Lahevesi

Older posts Newer posts