Teade 15.11.2019

Alates esmaspäevast, 18. novembrist kuni neljapäevani, 21. novembrini toimuvad Lohusalus (Rannuka, Hüübu, Mäe ja Vainu piirkonnas) ümberühendused, mistõttu võib esineda lühema- ja pikemaajalisi veekatkestusi.

Täiendav info: OÜ Soojetehnik, Reino Lukas 5019062

 

Vabandame ebamugavuste pärast!

AS Lahevesi

Teade 26.10.2019

Karjakülas on elektriavarii, mistõttu on vesivarustus katkendlik. Palume võimalusel varuda joogivett.

Vabandame ebamugavuste pärast!

AS Lahevesi

Teade 23.09.2019

Lohusalus on veeavarii ja Mäe tänava piirkonnas on vesivarustus häiritud. Probleemiga tegeletakse.

 

Vabandame ebamugavuste pärast.

AS Lahevesi

Teade 18.09.2019

Lohusalu külas alustati veetrassi osalist rekonstrueerimist. Tööde teostamise tarbeks võetakse hüdrandist vett ning sellel ajal võib vesivarustus olla lühiajaliselt häiritud.

 

Vabandame ebamugavuste pärast.

AS Lahevesi

Hanke „Inseneri- ja omanikujärelevalveteenus projektile Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine“ võitjaga on sõlmitud kaks lepingut

Vastavalt hanke „Inseneri- ja omanikujärelevalveteenus projektile Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine“ võitjaga TALLINNA LINNAEHITUSE AKTSIASELTS on 06.09.19 sõlmitud kaks lepingut:

-Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamise järelevalve

-Reoveepuhasti projekteerimise ja ehitamise järelevalve

Laulasmaa ÜVK ehitushanke võitjaga sõlmiti leping

Laulasmaa ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitaja on selgunud. 22.08.2019 sõlmiti leping riigihanke “Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine” võtja TREV-2 GRUPP AS- iga.

Kogu piirkond ja vastavalt ka hange jaotati kolmeks eraldi osaks, et oleks võimalik töid paindlikumalt läbi viia. Pakkumuse esitas üheksa ettevõtet.

Kolme hanke eelarveline kogusumma oli 12 849 748,40 eurot. Kõigile kolmele hankele esitas eelarvest odavama pakkumuse TREV-2 GRUPP AS  summas 12 347 703,22 eurot.

Veekatkestus Keila-Joal

16.08.2019 kell 9.00-11.00 toimub Keila-Joa pumplas avariilise veesiibri remonttööd, sellel ajal vesivarustus katkestatud.

 

Vabandame ebamugavuste pärast.

AS Lahevesi

Teade 26.07.2019

Keila-Joal toimub pumplas veesüsteemide desinfitseerimine, joogivees võib tunda kloori lõhna.

Vabandame ebamugavuste pärast

Teade 15.07.2019

Lohusalus on veeavarii ja veetrass on osaliselt suletud. Probleemiga tegeletakse.

Vabandame ebamugavuste pärast.

 

Older posts Newer posts