KIK toetusel tehtud tööd

UF logo

ÜF TÜRISALU REOVEEKOGUMISALA VEEMAJANDUSPROJEKT

 

Türisalu reoveekogumisala veemajandusprojekti elluviimist teotab Ühtekuuluvusfond

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on rahuldanud AS Lahevesi taotluse Türisalu reoveekogumisala veemajandusprojektile Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks. Projekti kogumaksumus on 3 289 014 eurot, millest abikõlblikud kulud on 2 740 845 eurot. Toetuse summaks on 2 239 776 eurot ning omafinantseering 501 069 eurot.

 

Projekti käigus rekonstrueeritakse kõik Keila-Joa aleviku vee- ja kanalisatsiooni trassid, puurkaev-pumpla, mille juurde rajatakse ka veetöötlus ning reoveepuhasti. Lisaks eelnevale rajatakse ka Keila ja Harku valda ühendavad vee- ja kanalisatsiooni trassid.

Projekti number struktuuritoetuste keskregistris on 2.1.0101.10-0099.