KIK nõukogu otsus 17.06.2022

KIK nõukogu otsustas täna, 17.06.2022 koosolekul rahastada Vasalemma Keskkonnaprogrammi esitatud veemajanduse programmi taotlust täies mahus.

Vasalemma ÜVK II etapis on plaanitud rajada uus Vasalemma reoveepuhasti ning ühiskanalisatsioon ja veevarustus mis läbib Lootuse, Pärna, Kesk ja Jaani tänavaid. Skeemiga saad tutvuda SIIN.